Gipsraapwerk

Het meest bekende aspect van het stukadoren, we kunnen dit zowel handmatig als machinaal uitvoeren.

Behangklaar, oppervlaktebeoordelingsklasse groep 2
Behangklaar wil zeggen dat de muur klaar is om voorbereidende werkzaamheden voor het behangen te kunnen uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het licht opschuren van de muur. Er kunnen dus nog wel kleine gaatjes en luchtbelletjes tot circa 1 centimeter voorkomen. Behang kan deze gaatjes in de regel wel verbergen. Een muur die behangklaar is, is vaak onvoldoende vlak om daar overheen te kunnen schilderen. Een muur die sausklaar (klasse groep 1) is, kan daarentegen wel geschilderd worden. Voor glasvlies/scan behang adviseren wij de wanden sausklaar te maken.

Sausklaar, oppervlaktebeoordelingsklasse groep 1
Sausklare wanden worden op dit moment zeer veel toegepast. Kan door ons of door uzelf van muurverf (saus) worden voorzien. Het kan zijn dat sausklare wanden plaatselijk licht geschuurd moeten worden. Voordat er gesausd kan worden moet de wand eerst behandeld worden met diepgrondeer.

Voor mee informatie over deze klasses kijk op Wikipedia.org.